РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елица
Фамилия: Вълчева-Куманова
Адрес:
Телефон:
Email: ekumanova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Юридически факултет, катедра "Публичноправни науки"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент, асистент в Юридически факултет, катедра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
7017 гр. Русе
ул. "Студентска" № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2002
Заемана длъжност или позиция: Юрисконсулт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ДАЗД
ДСП-Русе
отдел "Закрила на детето"
7000 гр. Русе
ул. "Ангел Кънчев" № 1
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1999 - 2000
Заемана длъжност или позиция: Юридически секретар
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенска стокова борса
7000 гр. Русе
ул. "Княжеска" №15
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2009 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: магистър по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
С2 С2 С2 С2
руски език
С2 С2 С2 С2
испански език
В2 В2 В2 В2
румънски
В2 В2 В2 В2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.