РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елина
Фамилия: Маринова
Адрес:
Телефон:
Email: elina_marinova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
научно-изследователска и преподавателска дейност;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: обща теория на правото, финансово право, данъчно право, международно данъчно право
Образование и обучение
от -до: 2008 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: доктор по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
редовна докторантура
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2010 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: сертификат
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специализация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Унивеситет Еберхард Карлс, Тюбинген, Германия
Ниво по националната класификация:
от -до: 2001 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: магистър по право, юрист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски език
много добро много добро добро много добро
английски език
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.