РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емануил
Фамилия: Димитров
Адрес:
✉ ул."Първи май" №34, Варна 9003, България
Телефон:
✆ +➌➎➒➑➐➑➋➏➍➏➐➎
Email: emdimitrov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 26.05.1986
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2007 - 2007
Заемана длъжност или позиция: касиер
Основни дейности и отговорности:
Работа с пари и материална отговорност
Име и адрес на работодателя:
Xanterra parks & resorts
(Съединени щати)
Вид на дейността или сферата на работа: Работа в чуждоезикова среда
Образование и обучение
от -до: 2011 - сега
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
✍Тема на дисертация: "Комплексна оценка на качеството на млечни продукти чрез анализ на цветни изображения и спектрални характеристики"
✍Научни ръководители: Проф.д-р.инж. Миролюб Младенов(Русенски университет) и Проф.дсн. Тодор Димитров(Тракийски университет, Стара Загора)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" 8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация: ОКС "Доктор"
от -до: 2012 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Еразъм "Интензивни програми"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Съвременни стандарти за трансфер на данни в индустриалната автоматизация

Basics of Ethernet Based IO systems
Profinet on Siemens platform, Phoenix contact platform
Ethernet/IP on Allen Bradley platform
Profibus on Siemens platform
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
TEI Crete, Ираклион (Гърция)
Ниво по националната класификация:
от -до: 2010 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Еразъм мобилнст с цел практика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Разработване на MATLAB базиран софтуерен продукт за автоматична диагностика на мостови съоръжения чрез виброанализ и методи за стохастична подпространствена идентификация.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
GFaI e.V. Volmerstr. 3, 12489 Технологичен парк Адлерсхоф, Берлин (Германия)
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по автоматика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" 8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър"
от -до: 2009 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Еразъм мобилност с цел обучение
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Разработване на дипломен проект на тема "Разпознаване на пръстови отпечатъци"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Växjö university, Векхьо (Швеция)
Ниво по националната класификация:
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по автоматика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" 8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация: ОКС "Бакалавър"
от -до: 2000 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Икономист-организатор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионална квалификация "касиер-счетоводител"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Варненска търговска гимназия "Г.С.Раковски" ул."Княз Борис I" 55, 9000 Варна (България)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български език
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
C2 C2 C2 C2
Румънски език
B1 B1 B1 B1
Шведски език
А1 А1 А1 А1
Социални умения и компетенции: ☛1997-2000 Организация на българските скаути
☛2006-2010 Туристическо дружество "Академик"
Организационни умения и компетенции: ☛2004-2005 Зам.управител и ръководител отдел "Маркетингова стратегия" в учебно-тренировъчна фирма "Индиго" ООД, Варненска търговска гимназия
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MATLAB
Apache/PHP/MySQL
HTML/CSS
Pascal; Visual Basic; C/C++
Артистични умения и компетенции: ♫1993-2001 Представителен хор на варненските момчета и младежи, ръководител проф.Марин Чонев
♫1997-2000 Школа по пиано към Народно читалище "Просвета" гр.Варна
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участие в научни конференции и семинари ★Лекция на тема"Тъмна материя,тъмна енергия и сутрешното кафе",26.11.2013г.,Русе(България)
★Кръгла маса на тема"Иновативни идеи в областта на общественото здраве и здравните грижи", 15.11.2013г., Русе(България)
★Седма национална конференция с международно участие "Автоматизация на процесите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост – 2013”17.10.2013г.,Пловдив (България)
★60-та юбилейна научна конференция с международно участие „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”-17.10-18.10.2013г.,Пловдив(България)
★Семинар на тема „Превенция на природните и предизвиканите от човека бедствия като основно направление на дейността по гражданска защита“ - 14.06.2013г., Русе (България)
★Уебинар от формата TEDxCERN-03.05.2013г.
★Семинар на тема „Арабската пролет и палестинската кауза” с гост-лектор палестинския посланик.-06.06.2013г., Русе(България)
★Семинар на тема „Планиране и управление на проектно финансиране по Европейски рамкови програми“-22.01.2013г. и 26.02.2013г,Русе(България)
★Уебинар на тема „Energy Harvesting Solutions to Go” организиран от Energy Micro, Würth Electronics и Linear Technology-15.02.2013г.
★Семинар за работа с електронни форми за дистанционно обучение и интерактивни дъски-15.01.2013г., Русе(България)
★Семинар на тема "Софтуерните решения на Autodesk в машиностроенето"-11.12.2012г., Русе(България)
★Семинар по повод 25 годишнината на програмата "Еразъм"-29.11.2012г., Русе(България)
★Семинар на Областен информационен център-Русе относно Оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020-13.11.2012г., Русе(България)
★Семинар към катедра "Автоматика и Мехатроника" на тема "Приложение на компютърното зрение за регулиране на пръскането с пестициди на лозови насаждения"-16.05.2012г., Русе(България)
★Лекция на тема „Съвременни проблеми на технологиите и иновациите в България“ акад. Васил Сгурев-27.04.2012,Русе (България)
★Семинар "The Intel Business Challenge Europe 2012" - 26.04.2012, Русе (България)
★Семинар "От научните изследвания до европейския патент" - 15.03.2012, Русе (България)
★Семинар "Разпознаване на образи- проблемни и дискусионни въпроси"- 14.03.2012, Съюз по автоматика и информатика, София (България)
★Семинар "Система за изследване и картографиране на опасни среди посредством мобилен робот”- 23.01.2012, Русенски университет, кат.АИУТ, Русе (България)
★Семинар организиран от Транспортен факултет, Русенски университет- 21.12.2011, Русе (България)
★Турско-българска младежка международна конференция "Технологии и иновации" 2011- 16-18.12.2011, Тракийски университет, Одрин (Турция)
★Международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието"- 2-3.12.2011, УНСС, София (България)
★Семинар по проект "Подкрепа и развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите"- 25.11.2011, Русенски университет, Русе (България)
★Международна научна конференция "УниТех" 2011- 18-19.11.2011,Технически университет, Габрово (България)
★Международен симпозиум "Управление на топлоенергийни обекти и системи"- 10-11.11.2011,Съюз по автоматика и информатика, ФНТС, Банкя (България)
★Международна научна конференция "Транспорт" 2011- 3-5.11.2011, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София (България)
★Семинар "Информационно рали 2011" на издателство Elsevier и университетската библиотека- 8.06.2011, Русенски университет, Русе (България)
★Семинар на европейските инициативи Е-CARE и EURAXESS- 15.04.2011, Русенски университет, Русе (България)
★Семинар на фондация "Alexander von Humboldt"- 08.04.2011, Русенски университет, Русе (България)
Курсове за повишаване на квалификацията ☑ Английски език за академични цели
☑ Шведски език за чуждестранни студенти
☑ Румънски език
☑ Законова база и структура на дисертационния труд
☑ Защита на интелектуалната собственост
☑ Теория на експеримента
☑ Творческо мислене. Креативно-иновационни техники
☑ Методи за теоретично изследване
☑ Придобиване на управленски умения;
☑ Трансфер на технологии, патентно право;
☑ Етика на науката;
☑ Методи за оптимизация и използване на програмни продукти;
☑ Методи за статистическа обработка на данни;
☑ Европейски технологични платформи;
☑ Тренинг по интеркултурна комуникация
☑ Практически тренинг по придобиване на компетенции за работа с платформата Thomson Reuters Web of Knowledge
Членство в професионални организации ▲ Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"- България
▲ Danube Adria Association for Automation and Manufacturing (персонален номер 27089)- Австрия
Участие в комисии ✔Участие в комисия за подбор на студенти за академичен обмен по Програмaта Еразъм за Академичната 2012/2013 година
✔Участие в учебно-методична комисия за приемане на Учебен план за ОКС "Бакалавър" за специалност "Автоматика и Мехатроника"
Награди и отличия ☻ Конкурс за иновативни предложения - IV-то място
Участие в проекти ✔Проект BG051PO001-3.3.04/28 „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”
✔Проект 2013-ФЕЕА-04 ”Разработване на система за комплексна оценка на хранителни продукти”
✔Проект 2012-ФЕЕА-05 „Окачествяване на сушени плодове и зеленчуци”
✔Проект 2009-ФЕЕА-04 „Създаване на компютърна система за разработване и изследване на невронни мрежи за решаване на нетипови задачи за класификация на многомерни вектори”
✔Проект "Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация" MIS ETC Code 795 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.