РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емилия
Фамилия: Великова
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
(+359 82) 888 848
Email: evelikova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 17 юли, 1959
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1987 - 2012
Заемана длъжност или позиция: в момента: зам.-декан по научното и кадровото развитие на факултет Природни науки и образование; секретар на International Group for Mathematical Creativity and Giftedness
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на математиката и обучението по математика.
Ръководна дейност в сферата на научното и кадровото развитие на факултет Природни науки и образование.
Ръководна дейност в международната група MCG, официално призната от ICMI.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8, 7017 гр. Русе, Република България
Вид на дейността или сферата на работа: сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1977 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: магистър; магистър; доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВПИ, СУ "Св. Кл. Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
B2 B2 B2 B2
руски език
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.