РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елица
Фамилия: Раева
Адрес:
ул. Никола Й. Вапцаров, гр. Мартен, България
Телефон:
+359 887 561 676
Email: eraeva@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 13.03.1987
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Факултет Природни науки и образование
Катедра Приложна математика и статистика
от -до: 2016 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Факултет "Природни науки и образование"
Катедра "Приложна математика и статистика"
от -до: 2013 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Математик - Приложна математика
Основни дейности и отговорности:
▪ Разработване и имплементиране на математически модели в областта на финансовите пазари
▪ Валидиране на софтуер и финансови модели
▪ Работа с клиенти
Име и адрес на работодателя:
FinAnalytica Inc./Bravo Consult Ltd, гр. София
Вид на дейността или сферата на работа: Софтуерна компания в областта на финансовата математика
от -до: 2012 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Статистик
Основни дейности и отговорности:
▪ Интерпретиране и структуриране на данни
▪ Провеждане на статистически изследвания
Име и адрес на работодателя:
Империя онлайн, гр. София
Вид на дейността или сферата на работа: ▪ Софтуерна компания в областта на компютърните игри
Образование и обучение
от -до: 2014 - 2018
Наименование на придобитата квалификация: Докторантура
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност Математическо моделиране и приложения на математиката
▪ Застрахователна математика в общото застраховане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2010 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Магистратура
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност Теория на вероятностите и математическа статистика
▪ Теория на вероятностите
▪ Стохастичен анализ
▪ Разклоняващи се процеси
▪ Процеси на възстановяване
▪ Оптимално управление
▪ Актюерна математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св. Климент Охридски" Факултет Математика и информатика
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2006 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност Математика
▪ Математически анализ
▪ Алгебра
▪ Геометрия
▪ Функционален анализ
▪ Теория на вероятностите
▪ Теория на игрите
▪ Структури от данни и програмиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ
Ниво по националната класификация: Бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Самостоятелно Свободно Свободно Самостоятелно
Руски език
Свободно Свободно Свободно Самостоятелно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: ▪ Компетенции в областта на Теория на вероятностите и математическа статистика
▪ Застрахователна математика
▪ Финансова математика
▪ Разклоняващи процеси
Компютърни умения и компетенции: ▫ Matlab
▫ Java
▫ Excel
▫ SQL (MySQL)
▫ R
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория B, M
Допълнителна информация  
Други умения ▪ Шахматна титла - Международен майстор за жени
▪ Държавен шампион по шахмат за жени за 2008 и 2016 година.
▪ Състезател за националния отбор по шахмат-жени през последните 8 години.
Преподавателска дейност Преподавани дисциплини:
• Математика 2 • упражнения;
• Основи на статистиката • упражнения;
• Статистика • лекции и упражнения;
• Количествени методи в управлението • упражнения;
• Застраховане • упражнения;
• Застрахователна математика • лекции и упражнения;
• Иконометрия • лекции и упражнения;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.