РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емил
Фамилия: Трифонов
Адрес:
ул. Плиска, бл. Перла, ет.11, 7004, гр. Русе, България
Телефон:
082/ 846105
Email: e_trifonov@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 09.05.1956г.
Пол: мъж
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 1977 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по Икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Аспирант към катедра “Обща икономическа теория” с научен ръководител Акад. Николо Попов
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ “Св. Климент Охридски”
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
B1 B1 B1 B1
Френски
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции: - Титуляр на дисциплините: “Икономикс” за специалност “Право” в ЮФ; “Икономически теории”, “Микро и макроикономика” за специалностите на ФБМ.
- Начало на първия лекционен курс по “Макроикономика” и “Икономически теории” за студентите от ФБМ /1993-1994/
- Активно участие в държавни изпитни комисии по “Микро и макроикономика”.
- Лекции в курсове за повишаване на квалификацията към ФПК при РУ “Ангел Кънчев”.
- Лекции в структури на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методи”.
- Курс от лекции по магистърска степен за специалност “Индустриален мениджмънт”.
- Съавтор на учебни планове за специалността “Право”, и специалности от ФБМ.
- Научно ръководство на дипломанти и рецензиране на дипломни защити.
Организационни умения и компетенции: Член на :
- ФС на ФБМ
- ФС на ЮФ
- Съюза на учените
- управителния съвет на Асоциация на преподавателите по икономика и управление и мрежа”Решица”
- член АС на Русенски университет “Ангел Кънчев”

Ръководител екип по проект към КСОУВО към МОН
Участие в проекти, финансирани от ФНИ към МОН
Ръководител на 1 докторант
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Word, Excel, Power Point, Internet
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: не
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.