РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елеонора
Фамилия: Иванова
Адрес:
Телефон:
0894360883
Email: etsivanova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 22/08/1985
Пол: женски
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: зачисляване докторантура
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Маркетинг"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Маркетинг"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
B2 B2 B1 B1
английски
B2 B2 B1 B1
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип с цел ефективност на работния процес, стриктност, отзивчивост, лоялност, отговорност
Организационни умения и компетенции: Умения за планиране, организиране и контролиране на собствената работа с оглед постигане на поставените задачи
Технически умения и компетенции: Административни умения
Компютърни умения и компетенции: Работа с операционни системи МS WINDOWS и MAC OS
Работа с MS OFFICE, INTERNET
Артистични умения и компетенции: не
Свидетелство за управление на МПС: Да, кат. B, M
Допълнителна информация  
Награди и отличия Награда Кристален приз "The best paper", Научна конференция РУ&СУ'11
Повишаване на квалификацията Обучение за добрите практики и последни тенденции в областта на маркетинга и рекламата чрез социалните медии, гр. София, 2012
Семинар "От научните изследвания до Европейския патент", РУ, 2012
Курс "Обучение за преподаватели от висшите училища за придобиване на умения за въвеждане на ИКТ в учебния процес във висшите училища и работа в е-среда" , РУ, 2011
Участие в национални и международни проекти *2013 - 2014 Участие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Европейския социален фонд 2007 – 2013, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” по спечелен проект за обучение на безработни лица към Център за професионално обучение НОБО ЕООД - гр. Русе с наименование: “Чрез квалификация и мотивация към конкурентоспособност и устойчива заетост”
*2012 - Ръководител на проект по схема „Извършване на обучение срещу ваучери на младежи до 29 години” по Процедура BG051PO001-1.1.12 "Първа работа" - за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Европейски съюз, Европейски социален фонд, (към „Център за професионално обучение НОБО” към НОБО ЕООД – гр. Русе).
*2012 - Ръководител на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG051PO001-1.2.01 "Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I", реализирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Европейски съюз, Европейски социален фонд (към Център за професионално обучение ЕТ "Стил-21 - Деляна Младенова” – гр. София)
*2011-2014 - Ръководител на проект по „Извършване на обучение срещу ваучери на заети лица” по Процедура BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече" - за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Европейски съюз, Европейски социален фонд (към „Център за професионално обучение НОБО” към НОБО ЕООД – гр. Русе).
*2011 - Ръководител на проект по „Извършване на обучение срещу ваучери на заети лица” по Процедура BG051PO001-2.1.13 "Аз мога" - за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Европейски съюз, Европейски социален фонд (към „Център за професионално обучение НОБО” към НОБО ЕООД – гр. Русе).
*2010 - Ръководител на проект по „Красива България” за обучение на безработни лица по специалност с код по СППОО 8110701, Русе
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.