РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Евелина
Фамилия: Велева
Адрес:
Телефон:
Email: eveleva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1989 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
гр. Русе 7017
ул. Студентска №8
каб. 1.413в
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по Числени методи и статистика
Образование и обучение
от -до: 2008 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Следдипломна квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Вероятности и статистика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт по математика и информатика към БАН, София
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Висше образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и методий”, В. Търново
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1999 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Специалист по Икономика и Счетоводство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Икономика и Счетоводство на предприятието
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Висше образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, Вероятности и статистика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Климент Охридски”, София
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия „Баба Тонка”, Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.