РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емил
Фамилия: Янков
Адрес:
ул."Студентска", №8, гр.Русе, K3.210, пощ. код 7014, държава България
Телефон:
082888205
Email: eyankov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 23.02.1978
Пол: Мъжки
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенския университет „Ангел Кънчев”,
гр. Русе, ул. “Студентска” №8,
ПК 7017,
www.uni-ruse.bg,
Факултет: „Машинотехнологичен“
Катедра: „Материалознание и технология на материалите”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност: Технология на материалите, Обработване на металите чрез пластичното деформиране, Дипломно проектиране, и др.
Работа по проекти от университета, a също така и проекти от регионални, национални и международни научноизследователски програми.
Име и адрес на работодателя:
Русенския университет „Ангел Кънчев”,
гр. Русе, ул. “Студентска” №8,
ПК 7017,
www.uni-ruse.bg,
Факултет: „Машинотехнологичен“
Катедра: „Материалознание и технология на материалите”
Вид на дейността или сферата на работа: Пластичното деформиране на материалите, (изпитване на листови материали, листово деформиране, листово огъване); разработване, проектиране, моделиране и симулиране на процеси в машиностроенето с CAD / CAM системи.
от -до: 2005 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Tехнолог
Основни дейности и отговорности:
Технолог координатор производство
Име и адрес на работодателя:
„Жити” АД, Русе 7000, бул. Трети март №30
E-mail office@zhiti.com
www.zhiti.com
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на нисковъглеродни стоманени телове, гвоздеи (строителни и специални), скрепителни елементи, мрежи, бодлив тел и телени изделия.
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обработване на металите чрез пластичното деформиране, Технология на материалите
Научна специалност: "Технологии, машини и системи за обработване чрез пластично деформиране"; Изпитване и изследване на материалите; Технология на леарското производство; Учебна практика технологична
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 2005 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Докторант (отчислен с право на защита)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обработване на металите чрез пластичното деформиране, Технология на материалите
Научна специалност: "Технологии, машини и системи за обработване чрез пластично деформиране"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: Машинен инженер
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Машиностроителна техника и технологии.
Специализация: Технологии за машини с цифрово програмно управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: Магистър инженер
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Машиностроителна техника и технологии.
Специализация: Технология на металообработването
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: Бакалавър инженер
от -до: 1996 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: Професионален Шофьор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Ремонт и подръжка на двигатели с вътрешно горене - дизел, бензин. Управление на специализирани тешкотоварни машини.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Наборна Автомобилна Школа - Шумен
Ниво по националната класификация: Категория В, С, Tкт, М
от -до: 1993 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: Монтьор на електрически машини, апарати, уреди и устройства
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Автоматизация на произбодството, Електротехника и електроника, Електрически измервания, Ел. материалознание, Електрическо чертане, Електрически измервания, Ел. маш. апарати уреди и устройства, Лаб. практика,Опазване на човека и природата,и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СПТУ Техникум по Механотехника "Христо Ботев" - Шумен
Ниво по националната класификация: Монтьор на ел. апарати, уреди и устройства
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Англиски
Много Добър Добър Добър Добър
Немски
Много Добър Добър Добър Добър
Руски
Много Добър Много Добър Добър Добър
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Работа със специализирани машини, апарати, уреди и устройства в машиностроенето.
Компютърни умения и компетенции: Работа с офис софтуер: Windows 98 - Windows 10, Microsoft Office Specialist 2013 - MS Word, Excel, PowerPoint и Outlook, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, FineReader, Adobe Profesional, FineReader,...;
Работа с програмен софтуер: Paskal, Delphi, LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench), ...;
Работа с инженерен софтуер: CATIA, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, SolidWorks, 3ds Max, TopSolid, Solid Edge, Photoshop,...;
Работа с тясно специализиран инженерен софтуер: EasyBlank, TestXpertII(demo), Qform, Deform, David Soft, ...;
Тестов софтуер: 3D Marck, Aida64, Everest, PassMark, HD Tach, AS SSD Benchmark, Monitor test, Hard Disk Sentinel,... ;
Артистични умения и компетенции: Не
Свидетелство за управление на МПС: Да, Категория М, В, С, Tкт
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.