РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Христов
Адрес:
гр. Русе ул. Алея Бели Брези N1, бл.3 вх.1
Телефон:
082/888 663
Email: ghristov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 12.02.1975
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент в катедра
Основни дейности и отговорности:
Заместник ръководител катедра "Телекомуникации" - научно и кадрово развитие;
Преподавателска дейност в сферата на комуникационните системи и технологии;
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N8
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2005 - 2009
Заемана длъжност или позиция: инженер отдел "Имплементация"
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Телелинк ЕАД, гр. София, Младост, Бизнес парк, сграда 12
Вид на дейността или сферата на работа: Информационни технологии
Образование и обучение
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "Магистър"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Преподавани дисциплини: Комутационни системи, Мултиплексни системи, Комуникационни мрежи и системи, Конвергентни мрежи, Маршрутизиращи протоколи, Проектиране и архитектура на видеосистемите, Моделиране на телекомуникационни мрежи;
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "Бакалавър"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
мн. добре мн. добре добре добре
Руски
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции: Инструктор в Сиско Академия "Русенски университет"
Организационни умения и компетенции: Участие в международни и национални образователни и изследователски проекти;
Член на факултетния съвет на факултет "ЕЕА";
Член на Съвета за дистанционно обучение;
Технически умения и компетенции: VMware Certified Associate – Cloud
CERTIFICATION DATE: December 31, 2013
CANDIDATE ID: VMW-01169497Z-00434775
VERIFICATION CODE: 12707664-A495-E5DB41D654DE

VMware Certified Associate - Workforce Mobility
CERTIFICATION DATE: December 28, 2013
CANDIDATE ID: VMW-01169497Z-00434775
VERIFICATION CODE: 12707228-B502-735FE75D0440

VMware Certified Associate - Data Center Virtualization
CERTIFICATION DATE: December 28, 2013
CANDIDATE ID: VMW-01169497Z-00434775
VERIFICATION CODE: 12706895-A71A-6F1C73B5B151

Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)
CSCO11440985
Certificate Verification № 397082731480EPCL

Cisco Advanced Wireless Field Specialist
CSCO11440985
Certificate Verification № 397082731473BQBN

Cisco Certified Associate Instructor (CCAI)

ACTI Associate Level
Компютърни умения и компетенции: Използвани операционни системи: Windows 8, Linux, Android и Apple IOS ; Използвани устройства: Dell Inspiron N5110, Acer Iconia A501, Apple iPad 2; HTC Desire HD; ASUS Zenbook UX31; ACER Aspire V;
Артистични умения и компетенции: Рисуване
Свидетелство за управление на МПС: категория "Б"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.