РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Грета
Фамилия: Колева-Петкова
Адрес:
ул.Петрохан , №102
Телефон:
0882 517 173
Email: gkoleva@uni-ruse.bg
Националност: бългаска
Дата на раждане: 27.07.1977
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев” ул. „Студентска” №8
Вид на дейността или сферата на работа: обучение на студенти, провеждане на учебно-практически занятия и клинична практика
от -до: 1997 - 2013
Заемана длъжност или позиция: медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ-Русе-АД ул.” Независимост” 2
Вид на дейността или сферата на работа: Отделение”Анестезиология”,Интензивно хирургично отделение
Образование и обучение
от -до: 2015 - 2017
Наименование на придобитата квалификация: Управление на Здравните грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертационен труд на тема: "Артериална хипертония - роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет- Варна
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2009 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Управление на здравните грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
ръководител на здравни грижи и преподавател по практика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет - Плевен
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2004 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Здравен мениджмънт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и методий”
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Социални дейности
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обща и специална психология; Обща и възрастова педагогика; Методи на социалната работа
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1994 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: медицинска сестра - общ профил
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Полувисш медицински институт - Плевен
Ниво по националната класификация: полувисше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.