РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Лехов
Адрес:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе 7017
Телефон:
082888745
Email: glehov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 09.12.1951
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1976 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавател по теория на автоматичното управление
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1969 - сега
Наименование на придобитата квалификация: магистър-инженер по автоматизация на производството, доктор по теория на автоматичното управление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически университет - София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
задоволително задоволително задоволително задоволително
руски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.