РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Митев
Адрес:
Телефон:
Email: gmitev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1999 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
1999-2003 - зам. декан по НКР на ф-т МСС
Преподавател
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
ул. Студентска 8
7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: 1999-EC, Дирекция научни изследвания - експерт
1999-2003 Дейности по научното и кадрово израстване и обезпечаване на ф-т МСС
2006 - 2013 МОН-МОМН Национално контактно лица за 7РП
от -до: 1988 - 1999
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател
Секретар на Фак. съвет на факултет МСС
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
7017 ул. "Студентска" 8
Аграрно-индустриален факултет
катедра "Земеделска техника"
Вид на дейността или сферата на работа: Водене на лекции и лабораторни занятия
Разработване на научно-приложни теми
1995-1997 Държавна Сортова Комисия - Експерт, Механизация на процесите в сортоизпитването
от -до: 1987 - 1988
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник в кат. РМТАП
Основни дейности и отговорности:
Разработване на теми по НИС
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев"
ул. "Комсомолска" 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1982 - 1987
Заемана длъжност или позиция: инж. ЕМТП и Гл. инженер на ПУ
Основни дейности и отговорности:
Отговорен за техническата готовност и органиационна ефективност на зачислената техника
Име и адрес на работодателя:
АПК "Съветска Русия" - Сливо поле
Производствен участък с. Бабово
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1992 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Доктор, Протокол 14, No: 5/10.04.1996
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Разработване на техноогия и комплеск машини за производство на луковици от луковични цветя
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев", Русе
Ниво по националната класификация: 02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството
от -до: 1992 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Агроном - инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обща агрономия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Аграрен университет Пловив
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1990 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: Инструктор по безопасност на движението
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогика - Безопасност на движението
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Полувисш педагогически институт - гр. Ямбол
Ниво по националната класификация: Инструктор по безопасност на движението
от -до: 1976 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер, Диплома No: 687/25,02,1981
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Селскостопанска техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС - гр. Русе
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1971 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: Машинен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Среден техник - студена обработка на металите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТМТ "Ю. Гагарин" гр. Русе
Ниво по националната класификация: Машинен техник
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
TOEFL TOEFL TOEFL TOEFL
РУСКИ
нормално номално нормално нормално
ИСПАНСКИ
нормално номално средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Специализации - 2006, САЩ, Университет КОРНЕЛ,Itaka, NY Специализация по програма Norman E. Borlaug;
- 2002-2003, Португалия, ISA, Technical University of Lisbon, Специализация НАТО за наука;
- 2002, Холандия, Лизе, Център за приложни изследвания, Цветни култури;
- 2002, Португалия, Лисабон, LUSO-Amerikana workshop of Bioethics
- 2001 - 2002, Португалия, ISA, Technical University of Lisbon, Специализация НАТО за наука;
- 1996, UK, Кембридж, Национален институт по земеделска ботаника, обучение;
1995, Ирландия, Университетски колеж Дъблин, обучение
1995, UK, Колеж Харпър Адамс, Нюпорт, обучение
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.