РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветомир
Фамилия: Гоцов
Адрес:
Телефон:
Email: tgotsov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: Инженер електро-механично оборудване
Основни дейности и отговорности:
Конструктор на железопътен тягов подвижен състав.
Име и адрес на работодателя:
Експрес Сервиз ООД - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: ЖП техника
от -до: 2012 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Инженер медицинска апаратура
Основни дейности и отговорности:
- Подръжка на болничната апаратура
- Доставка на консумативи за медицинското обурудване
- Организиране на обществени поръчки за ново оборудване
- Профилактика на медицинско оборудване
Име и адрес на работодателя:
Многопрофилна болница за активно лечение - Русе
ул. Независимост Nr 2
Вид на дейността или сферата на работа: Здравеопазване
Образование и обучение
от -до: 2013 - сега
Наименование на придобитата квалификация: докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по Електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър инженер по Електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2001 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Специалист електроннна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Промишлена електроника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПГЕ "Христо Ботев" - Монтана
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
B1 B1 A2 A2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.