РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Рашков
Адрес:
Телефон:
Email: grashkov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1995 - 2012
Заемана длъжност или позиция: р-л катедра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев" , Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1991 - 1995
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев", Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1982 - 1991
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев" , Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1978 - 1982
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев", Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 1978
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1974 - 1975
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ККЗ "Иван Димитров" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1979 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки - сега "доктор"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМЕИ - "Ленин", София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1969 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМЕИ - Варна
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски,руски,ан
да
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.