РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Генчо
Фамилия: Попов
Адрес:
ул. Чипровци 28, гр. Русе 7006, България
Телефон:
082 888 580
Email: gspopov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 25.06.1961
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1988 - 2017
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл.асистент, доцент, професор
Основни дейности и отговорности:
преподавател по Хидравлични и пневматични машини и задвижвания, Механика на флуидите
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: д-р инженер по Хидравлични и пневматични машини и съоръжения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация на тема "Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, СНС по Енергийни технологии и машини към ТУ София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: инженер по Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика, физика, механика, машинни елементи, електротехника, хидравлика, технология на машиностроенето, металорежещи инструменти и машини и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции: работа в екип
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Диагностика и ремонт на хидравлични машини и системи
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат. С
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.