РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Христо
Фамилия: Андреев
Адрес:
Телефон:
082 888 661
Email: handreev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1976 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател по Електрически мрежи и системи и Електрически мрежи и системи - курсов проект
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", Русе, ул.Студенска 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 1976
Заемана длъжност или позиция: енергетик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
„Металургия” – гр. Горна Оряховица
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1973 - 1974
Заемана длъжност или позиция: енергетик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
„Птицекомбинат” – с. Поликрайще , окр. Великотърновски
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1995 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет «Ангел Кънчев», гр. Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1967 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: магистър електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Електрификация на селското стопанство"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС, гр. Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1963 - 1967
Наименование на придобитата квалификация: електротехник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Радио и телевизия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по Електротехника, гр. Горна Оряховица
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.