РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Хованес
Фамилия: Авакян
Адрес:
ул. Мария Луиза 1, гр.Русе 7012, България
Телефон:
082-832-892
Email: havakian@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 06.07.1957г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1985 - 2017
Заемана длъжност или позиция: научен ситрудник от 1985 до 1988, асиситент от 1988 до 1989, ст. асистент от 1989 до 1994, гл. асистент от 1994 до 2014, асистент от 2015 до 2016 и от 2017 - гл. асистент.
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност в сферата на компютърните системи, технологии и телекомуникации
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
и компютърни системи в телекомуникациите.
Образование и обучение
от -до: 2015 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: по докторска програма: Автоматизация на области от нематериалната сфера професионално направление :5.3. Комуникационна и компютърна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по изчислителна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
проектиране и ремонт на изчислителна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висше техническо училище
Ниво по националната класификация:
от -до: 1972 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: специалност "автоматика"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Основи на кибернетиката и автоматиката
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.