РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Христо
Фамилия: Станчев
Адрес:
Телефон:
Email: hstanchev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1975 - 2012
Заемана длъжност или позиция: асистент, доцент, професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВИММЕСС, ВТУ, Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1978 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки (доктор)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
управление на двигатели с вътрешно горене
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
6 6 5 5
Английски
5 5 5 5
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.