РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Венелин
Фамилия: Яков
Адрес:
Русе,7012, ул"Шести септември", 32
Телефон:
082 83 18 14
Email: iacov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 22.09.1951
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1976 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
член катедра
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател
Образование и обучение
от -до: 1976 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: д-р, доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електрозадвижване, Автоматизирано електрозадвижване
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А.Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): БГ
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Имам известен организационен опит при ръководене на малък колектив
Технически умения и компетенции: Практически умения при внедряване на нови изделия
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да-категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.