РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иво
Фамилия: Атанасов
Адрес:
ул."Доростол" 73, бл."Сълза", вх.2, ет.3, гр.Русе, 7004, България
Телефон:
082 888 469
Email: iatanasov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 29.12.1953 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: CAD/CAM системи
от -до: 1990 - 2015
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
технолог - програмист за машини с ЦПУ с приложение на CAD/CAM софтуер
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: приложение на CAD/CAM системите в автоматизация на технологичната подготовка за машини с ЦПУ
преподавател
от -до: 1986 - 1990
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Технология на машиностроенето
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "А.Кънчев" -Русе
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател
от -до: 1978 - 1986
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник III и II ст.
Основни дейности и отговорности:
технолог по създаване на приложен софтуер за металорежещи машини с ЦПУ
Име и адрес на работодателя:
Централен машиностроителен институт - София, филиал Автоматизация на инженерния труд, Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Автоматизация на инженерния труд в автоматизираната технологична подготовка на производството за машини с ЦПУ
Образование и обучение
от -до: 2006 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Сертификат за работа с CAD/CAM система FeatureCAM
Основни предмети/застъпени професионални умения:
CAD въреждане и редакция
CAM технологично програмиране за машини с ЦПУ
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Ф "ДиТра" София
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Сертификат за работа с CAD система SolidWorks
Основни предмети/застъпени професионални умения:
3D моделиране на детайли
автоматизирано създаване на работни чертежи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Ф "ДиТа" - CAD/CAM център на Ф"Технологика" - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 2013 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: ОНС - Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Проектиране на технологичните операции за механична обработка в CAD/CAM среда с генетични алгоритми:
- Генетичните алгоритми като инструментариум за автоматизирано технологично проектиране в CAD/CAM среда;
- Оптимизиране на режимите на рязане при струговане по критерий технологична себестойност с приложение на генетични алгоритми;
- Създаване на интелигентна технологична база знания в CAM среда с приложение на генетични алгоритми;
- Приложение на инструментариума "макропрограмиране" в комбинация с генетични алгоритми за проектиране на технологичната операция за ротационно симетрични детайли.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: 02.21.06 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: зачислен докторант на самостоятелна подготовка
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд "Проектиране на технологичните операции за механична обработка в CAD/CAM среда с генетични алгоритми"
с ръководители: проф.д-р инж. Иван КОЛЕВ Иванов и проф.д-р инж Маргарита Ст.Теодосиева
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1973 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер (магистър)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС - Русе (Русенски университет)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добре мн.добре мн.добре мн.добре
немски
добре мн. добре добре мн. добре
английски
добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа със софтуер за CAD/CAM проектиране - SolidWorks, Autodesk AutoCAD, FeatureCAM, MasterCAM, SolidCAM и др.
Артистични умения и компетенции: хорист в смесен хор "Проф.Васил Арнаудов" - Русе за периода от 1991 до сега;
хорист в Представителен хор "Родина" - Русе за периода 1978 - 1991 г.
Свидетелство за управление на МПС: категории B и М
Допълнителна информация  
Награди - Ректорска грамота за активно участие в СНС 2008;
- Втора награда в Изложба на печатни и електронни издания на РУ, категория - пълен комплект учебно пособие, CAD/CAM системи, CD, WEB сайт - 2008;
- Първа награда с колектив в Изложба на печатни и електронни издания на РУ, категория - учебно пособие FeatureCAM - 2009;
- Втора награда за много добро представяне на изложбата на печчатни и електронни издания на преподавателите от РУ с дисертационен труд - noemwri, 2013 г.;
- Отличие (плакет) на фирма ДиТра за цялостен принос при въвеждане на SolidWorks и DelCAM в учебния процес - 2012;
- Златен медал - диплом от Международен технически панаир - Пловдив, 1988 г. за разрботката "Програмна система МНЕМО-16 за автоматизирано програмиране на машини с ЦПУ".
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.