РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илияна
Фамилия: Бенина
Адрес:
ул. Муткурова 63, вх. Б, ет. 4, гр. Русе, п.к. 7000, България
Телефон:
0887 739974
Email: ibenina@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 05.09.1960
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1987 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател по английски и руски език
Основни дейности и отговорности:
Преподаване на общ и специализиран английски и руски език; лекции и семинарни упражнения по детска и юношеска литература на английски език; лекции и семинарни упражнения по английска и американска детска и юношеска литература за магистри; лекции по антична и западноевропейска литература; семинарни упражнения по руска литература; курс по специализиран руски език за студенти-магистри от специалност "Възобновяеми енергийни източници и технологии"; подготовка на учебна документация и материали във връзка с преподаваните дисциплини; участие с доклади в научни конференции.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Ул. "Судентска", № 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по английска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет Кирил и Методий
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по английска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет Кирил и Методий
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по руска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет Кирил и Методий
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
С2 С2 С2 С2
Руски език
С2 С2 С2 С2
Социални умения и компетенции: Способност за работа в екип, толерантност, умения за справяне с конфликти.
Организационни умения и компетенции: Умения за планиране и последователно провеждане на дейности, разпределение на функции и задължения, инициативност, решителност.
Технически умения и компетенции: Работа с компютър - текстообработка, ползване на интернет ресурси.
Компютърни умения и компетенции: Работа с MS Word, MS Excel, електронна поща.
Артистични умения и компетенции: рисуване
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Награди Награда за най-добър доклад в секция "Езикознание и литературознание" на Годишната конференция на Русенски университет за 2011 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.