РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иванка
Фамилия: Димитрова
Адрес:
Студентска № 8, Русе, 7017, Република България
Телефон:
(+359)082/888-704
Email: idimitrova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 09.02.1959
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1994 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
занятия по Обща теория на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Счетоводство, Управленско счетоводство, Управленско счетоводство и контрол, Счетоводен анализ, Държавна счетоводна и амортизационна политика, Международни счетоводни стандарти, Финанси
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1992 - 1994
Заемана длъжност или позиция: преподавател на граждански договор
Основни дейности и отговорности:
занятия по счетоводство и финанси
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1990 - 1992
Заемана длъжност или позиция: главен счетоводител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
БКС - П. Тръмбеш
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1987 - 1990
Заемана длъжност или позиция: плановик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЗСМ "Странджа" - П. Тръмбеш
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1987
Заемана длъжност или позиция: счетоводител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ГПК "Наркооп" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: икономист-счетоводител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВФСИ "Д. А. Ценов" (сега Стопанска академия "Д. А. Ценов") - Свищов
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
много добро отлично много добро отлично
руски
много добро много добро добро добро
английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: В категория
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.