РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Евстатиев
Адрес:
ул.Студентска, 8, Русе 7017, България
Телефон:
082 888-425
Email: ievstatiev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1982 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на катедра Електроника
Основни дейности и отговорности:
Ръководител на Център за кариерно развитие
Професор
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1997 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор, диплома No/дата: 24668 / 21.04.1997
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ВАК
Ниво по националната класификация: ОНС "Доктор"
от -до: 1975 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по автоматизация на топлоенергетичните процеси
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Автоматизация на топлоенергетичните процеси".
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национален технически университет на Украйна (КПИ)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
C2 C2 C2 C1
Английски
A1 A1 A1 A1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.