РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Евтимов
Адрес:
ул."Сан Стефано"8, гр.Русе, 7020, България
Телефон:
082 888 527
Email: ievtimov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 15.06.1950 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1975 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент в катедра "Двигатели и транспортна техника"
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1969 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер, сп."Двигатели с вътрешно горене"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Проектиране, конструиране и изчисление в областта на транспортната техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС, ВТУ, Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
6 6 5 5
Английски
4 3 3 3
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.