РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ивайло
Фамилия: Христаков
Адрес:
Русе
Телефон:
082 88556
Email: ihristakov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 25.08.1973
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 1998 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Русе;2002г.-старши експерт в "Изпитвателно диагностична лаборатория"2005г.-асистент в катедра ЗТ;2007г.-старши асистент ;2009г.-главен асистент;
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев"ул.Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1992 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: ветеринарен лекар-магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
"Тракийски университет"-гр.Стара Загора
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добро добро добро добро
английски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.