РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иво
Фамилия: ДРАГАНОВ
Адрес:
ул. "Дондуков-Корсаков", №40, гр. Русе, 7012, България
Телефон:
082-888-224
Email: iivanov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 08.09.1975
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Води лекции и упражнения по: Приложна механика, Механика на материалите, Метод на крайните елементи, Приложна теория на еластичността и пластичността.
Име и адрес на работодателя:
Русенски универисистет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование.
от -до: 2008 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Асистент по Съпротивление на материалите. Води практически упражнения по Съпротивление на материалите, Метод на крайните елементи и Якост и динамика на машините.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8.
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование.
от -до: 2007 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Ръководител отдел „Промишлено коопериране”
Основни дейности и отговорности:
Ръководи дейностите свързани с подизпълнителите и аргументира нуждите от кадрови, финансови и материални ресурси.
Име и адрес на работодателя:
Спарки АД - Русе. Ул. "Розова долина" 1.
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на селскостопански машини и заварени конструкции за пътна, строителна и друга техника.
от -до: 2006 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Координатор кооперирано производство
Основни дейности и отговорности:
Проучва възможностите, осигурява и координира дейностите свързани с подизпълнителите.
Име и адрес на работодателя:
Спарки АД - Русе. Ул "Розова долина" 1
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на селскостопански машини и заварени конструкции за пътна, строителна и друга техника.
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Конструктор-технолог
Основни дейности и отговорности:
Изготвя конструктивна и технологична документация. Отговаря за внедряване в производството на нови изделя. Предлага и реализира нови технологични решения.
Име и адрес на работодателя:
Спарки АД - Русе. Ул. "Розова долина" 1
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на селскостопански машини и заварени конструкции за пътна, строителна и друга техника.
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Доктор (защитил 2013 г.)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Научно направление - Механика на деформируемото твърдо тяло.
Теория на еластичността, Механика на непрекъснатите среди.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер - конструктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Метод на крайните елементи, Якост и коравина на конструкциите, Динамика на съоръжения и машини, Проектиране на машиностроителна техника, Опъковъчна техника, Проектиране на металообработваща техника и др./Проектиране на машини.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1990 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Икономист-счетоводител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетводство, Макро и микро икономика, Статистика, Маркетинг, Търговска кореспонденция, Основи на правото./Счетоводни, водене на търговска кореспонденция.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически техникум - Русе
Ниво по националната класификация: средно-специално
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
B2 C1 B1 B1
Немски
А2 B1 A2 A2
Руски
C1 C2 C1 B2
Социални умения и компетенции: Поддържа непринудена атмосфера на общуване, независимо от йерархичната позиция на събеседниците. Придобити в Университетски синдикат при Русенски университет, участия в Кандидатстудентски кампании.
Организационни умения и компетенции: Ръководи колектив от аналитични специалисти. Придобити в Спарки АД - Русе.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office, AutoCAD, SolidWorks, MATLAB, Maple, ANSYS, ABAQUS, Dreamweaver. Придобити в рамките на обучението в РУ "А. Кънчев" и при самообучение, след завършена магистърска степен.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б.
Допълнителна информация  
Допълнителни квалификации 1. Системи за управление на качеството
2. Заваръчни процеси
3. Академично преподаване
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.