РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илия Кръстев
Фамилия: Илиев
Адрес:
България, София 1750, ж.к.Полигона, бл.13, вх.1, ет.1, ап.2
Телефон:
+359887306898
Email: iiliev@enconservices.com
Националност: българин
Дата на раждане: 12.05.1956
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2014 - 2019
Заемана длъжност или позиция: Професор
Основни дейности и отговорности:
Лекции по топлотехника, Промишлена топлоенергетика, Енергоспестяващи технологии и системи, Топлообменни апарати, Горива и горивни технологии
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
член кор. Проф. дтн Христо Белоев, DHC mult
Вид на дейността или сферата на работа: топлотехника, топлоенергетика, енергоспестяващи технологии и ВЕИ, горива и горивни технологии
от -до: 2007 - 2019
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Ръководи кредитна линия по енергийна ефективност и ВЕИ на ЕБВР; участие в международни проекти в областта на енергетиката, енергийната ефективност и ВЕИ
Име и адрес на работодателя:
София 1000, ул. "Хан Крум" 32, ет.2
Енкон Сървисис ООД;

Washington Metropolitan Area
6900 Wisconsin Ave., Suite 702
Bethesda, MD 20815, USA
Tel 1 301 652 0916
Fax 1 301 652 0915
Вид на дейността или сферата на работа: Енергийно обследване на промишлени системи и сграден фонд; Възобновяеми енергийни източници; Консултант на Европейската банка за възстановяване и развитие както и на Европейска инвестиционна банка, KFW, IFC- World Bank, VTB Capital bank в областта на енергийната ефективност и ВЕИ
от -до: 2003 - 2019
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Ръководи компания в областта на енергетиката и енергоспетяващите технологии
Име и адрес на работодателя:
ЕКСЕРГИЯ МАКС ЕООД
София 1142, ул. Хан Крум 32, ет.2
Проф. д-р инж. Илия Илиев
Вид на дейността или сферата на работа: Проектиране на енергийно оборудване за "голямата" енергетика; Енергийно обследване на промишлени системи; Лицензиран одитор към Агенцията по Устойчиво Енергийно Развитие
от -до: 2004 - 2007
Заемана длъжност или позиция: главен инженер
Основни дейности и отговорности:
ръководи екипа от инженери и специалисти по енергийна ефективност
Име и адрес на работодателя:
ЕЛЕКТРОТЕК КОНЦЕПТ, Енкон Сървисис ООД
София бул. Левски 3, ет.1;

Washington Metropolitan Area
6900 Wisconsin Ave., Suite 702
Bethesda, MD 20815, USA
Tel 1 301 652 0916
Fax 1 301 652 0915
Вид на дейността или сферата на работа: енергийно обследване на промишлени системи и сгради; проекти по енергийна ефективност, бизнес планове за възобновяеми енергийни източници, мониторингови доклади, енергийни експертизи, дю дилижанси, обучения в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.
от -до: 1998 - 2002
Заемана длъжност или позиция: главен експерт по топлоенергетика
Основни дейности и отговорности:
Специалист по горивна техника, топлинни и хидравлични изчисления на енергийни парогенератори, мелници и сушилни инсталации в енергетиката
Име и адрес на работодателя:
Ст.н.с. Румен Ганчев, ТОТЕМА Инженеринг ООД, София бул.Цариградско шосе, бл.2 ет 5
Вид на дейността или сферата на работа: топлоенергетика, проектиране и инженеринг на топлоенергийни системи, ТЕЦ
от -до: 1984 - 1996
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст.асистент, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Семинарни и лабораторни упражнения по топлотехника, Упражнения по математически анализ
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев" Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Топлотехника, енергоспестяващи технологии
Образование и обучение
от -до: 1990 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: Изследване на топломасообмена в контактните топлообменници с активен пълнеж
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, СНС по Енергийни технологии и машини към ТУ София
Ниво по националната класификация: доктор инженер по промишлена топлотехника
от -до: 1976 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: инженер топлоенергетик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
топлотехника, топлоенергетика, парогенератори, ТЕЦ и АЕЦ; хидроаеродинамика; Технология на водите и горивата; Горивни процеси и системи;
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски енергетичен институт (сега Технически Университет)
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
английски
много добро много добро много добро много добро
немски
средно средно средно средно
Полски
Добро Средно Добро Задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Координационни, управленски и административни умения като Управител на две международни компании (EnCon Services Ltd., EnCon Services International Ltd.) и една българска (Exergia Max Ltd);
Ръководител на кредитната линия на ЕБВР по енергийна ефективност и ВЕИ от 2007 до 2014 г.
Ръководител на супервайзорски екип за подобряване енергийната ефективност на 171 сгради в България;
Ръководител на инженерния екип по много проекти в областта на енергетика и енергийна ефективност
Технически умения и компетенции: Експерт по горива и горивна техника, енергийни парогенератори и прахоприготвяли системи на ТЕЦ;
Енергийни анализи на промишлени системи, когенератори, термопомпени и геотермални инсталации, фотоволтаични и конвенционални слънчеви системи.
Компютърни умения и компетенции: Windows 10, office 2016, RETScreen software (курс във Вашингтон 2008 г.), софтуерни продукти за изчисляване на парогенератори, прахоприготвящи системи на ТЕЦ, хидродинамична устойчивост, газо-въздушни ежектори и др. Някои от цитираните продукти са създадени от И.Илиев
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В, от 1980 г., свидетелството е издадено в гр. Москва
Допълнителна информация  
Компютърни умения Word, Excel, Visio, Power Point; Sygma Plot; Mat Lab; Visual Basic
Компютърна квалификация Microsoft Windows 10; Microsoft office 2016; Приложни програмни продукти, свързани с топлинно и хидроаеродинамично изчисляване на парогенератори и др. термични съоръжения;
Отличия и награди 1991 • Златен Икар и Златен медал на EXPO`91 за 7 изобретения в областта на енергоспестяващите технологии;
1993 • Млад Изобретател за 1992 г. - удостоен от Патентно ведомство на България.
1995 • Златен медал на East-West Intellect`95 Varna - за изобретения в областта на енергоспестяващите технологии.
1996 • Почетна диплома от Министъра на образованието на Сирия за приноси в науката.
2007 • Златна значка на Фирма Riello (Италия) за принос в създаване на Лаборатория по газоснабдяване и горивна техника в Русенски университет.
2009 • Специалната награда на Министъра на Енергетиката и енергийните ресурси за особени заслуги към енергийния сектор на България;
2012 • Награда на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за ръководство на най-успешна кредитна линия по енергийна ефективност и ВЕИ в централна и източна Европа.
2016 • Златна значка на Русенски университет;
2016 • Плакет на Областен управител на Област Русе за изключителен принос в областта на енергоспестяващите технологии
2018 • Удостоен със званието ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на Алматински университет по енергетика и телекомуникации.
Участие в Държавни Комисии и Консултативни съвети Експерт в Комисията по енергетика и енергийни ресурси на 40 Народно събрание 2005-2009 г.
Член на Консултативен Съвет към Агенцията по Устойчиво Енергийно Развитие от октомври 2010 г. до сега
ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1)Андонов К., Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси Q(J)-А и Q(T)-А − за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, №14022013/5,2013.
2)Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев. Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, №14022013/1,2013
3)Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, Патент, №51079, 1995.
4)Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, №51080, 1995.
5)Дочев Я., И.Илиев. Метод и инсталация за термовлажностна обработка на въздух, патент, №47305,1995.
6)Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на горими дървесни отпадъци, патент, №49782,1995.
7)Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топлообменник, патент, №50798,1995.
8)Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от димни газове, патент, №50356,1995.
9)Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топломасообменен апарат, патент, №49856, 1995
10)Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за охлаждане на въздух, патент, No 49327,1995.
11)Илиев И. Инсталация за оползотворяване на отпадъчна топлина, патент, №50575,1995.
12)Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, №51189, 1995
13)Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, №51188, 1995
14)Илиев И., Я.Дочев, Г.Атанасов. Сушилня с термопомпа, патент, № 51220,1995.
15)Илиев И., Я.Дочев, Г.Атанасов. Абсорбционна термопомпа, Патент, №50796,1995
16)Илиев И., Ст. Лазаров, В. Камбурова, А. Терзиев, Топлообменник, Патент, №2600,2017
17)Маринов Хр, И.Илиев. Топлообменник с топлинни тръби, Патент, №745,2005
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОКТОРАНТИ Защитили докторанти:

1) доц. д-р инж. Георги Атанасов Атанасов, тема:"Изследване и оптимизиране на експлоатационните режими на кондензен икономайзер с вграден оросяем топлообменник при изгаряне на фитомаса" присъдена научно-образователна степен ДОКТОР през 1999 г.

2) д-р инж. Боряна Георгиева Манолова на тема:"Показатели за управление на електропотреблението в индустрията" за присъдена научно-образователна степен ДОКТОР през 2013

3) д-р инж. Олжабаева К.С "Разработка и исследование высокоэффективных маслоохладителей ТЭС", Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, защитила докторска дисертация през 2016 г.

4) д-р инж. Милен Георгиев Венев на тема:"Изследване на топлообмена във водонагреватели с оребрени двуфазни термосифони при утилизация на топлина от котли на газово гориво" защитил докторска дисертация на 01.02.2017

5) д-р инж. Онгар Булбул на тема: "Изучение термодинамических процессов «чистой» газификации каменного угля", -Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, защитила докторска дисертация на 07.12.2018

6) д-р инж. Давид Юриевич Бондарцев на тема: "Разработка исследований высокофорсированной системы охлаждения газотурбинных установок ТЭС", -Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, защитил докторска дисертация на 03.07.2019

Обучавани докторанти:

1)"Разработка и исследование системы охлаждения подшипников паровых турбин ТЭС", Байбекова Вера О.-редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No139/31.10.2013 г.;

2)"Исследование процессов тепло- и массопереноса в капиллярно-пористых аппаратах электростанций", Кудайберген Шоколаков-редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No122/25.10.2018 г.;

3)"Изследване топлопреносни процеси във въздухонагреватели с двуфазни термосифони и сложна геометрия на тръбите", маг. инж. Емилиан Великов Великов, Редовен докторант в Русенски университет, заповед 275/15.02.2018

4) Исследование приемов и методов биотехнологий при использовании органических маретиалов полигонов ТБО в теплоэнергетике, Кали Бермета Камчыбекова, редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No122/25.10.2018 г.;

5) Энергоеффективная генарация моторных и энергетических топлив на основе переработки органических компонентов ТБО в условиях предприятия АО „Тартып“, Темирбекова Маржан Нурлановна, редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No122/25.10.2018 г.;

6) Исследование теплофизических и термодинамических свойств веществ в газовой фазе, используемых е теплоэнергетике, на основе кластерной модели, Туменбаева Маржан Танаткановна, редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед NoФГ-210-9/10.10.2018 г.;
Специализации и обучения: • Специализация по енергоспестяващи технологии в Кралски технологичен универститет, Стокхолм, Швеция, 7 месеца 1993-1994;
• Специализация по енергоспестяващи технологии в Кралски технологичен универститет, Тронтхейм, Норвегия, 3 седмици 1994;
• Oбучение по соларни и газови технологии с получаване на сетрификат “Gas and Solar Techniques” 2001;
• Практически курс по мениджмънт, Виена, Австрия. Септември 2003;
• Обучение по настройки на горелки и горивна техника в RIELLO, Италия, юли 2007;
• Certificate “Preparation, Development and Management of Projects Financed by the European Union (2007) - The Institute for Postgraduate Students Division at University for National and World Economy – Sofia;
• Certificate “Investigation for Energy Efficiency of Industrial Systems” (2007), Technical University of Sofia;
• Обучение за работа със специализан софтуер на RETScreen International, САЩ, март 2008;
Публикации: Общ брой на публикациите; 211
монографии 2
в списания 45
на научни конференции 78
учебници 4
учебни помагала 9
Патенти 17

Статии, монографии, доклади
http://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=browsepapers
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.