РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ирена
Фамилия: Петрова
Адрес:
ул. Янтра-2, гр. Русе-7002, България
Телефон:
Email: ikpetrova@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност.
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул. Студентска, 8, гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика"
от -до: 2009 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Експерт продажби
Основни дейности и отговорности:
Дистрибуторска дейност на SKF-лагери за русенски регион.
Име и адрес на работодателя:
"Сириус-ПБ" ООД, гр. Горна Оряховица
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Конструктор
Основни дейности и отговорности:
Изготвя конструктивна и технологична документация.
Име и адрес на работодателя:
"Прециз-АЛ" ЕООД, гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Конструктор
Основни дейности и отговорности:
Изработва конструктивна и технологична документация.
Име и адрес на работодателя:
"Евролог Марийн Инженеринг" АД-/Русенска корабостроителница/, гр. София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1999 - 2005
Заемана длъжност или позиция: Учител
Основни дейности и отговорности:
Техническо чертане, Машинознание.
Име и адрес на работодателя:
ПГПТ "Атанас Буров", гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1995 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Възпитател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ОУ "Христо Ботев", с.Асеновци, Плевенска обл.
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по специалност: Информатика и информационни технологии в образованието
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев", гр.Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Ангел Кънчев", гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: MS Office, AutoCAD, SolidWorks.
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Допълнителна квалификация 1. Педагогическа правоспособност.
2. Системи за управление на качеството.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.