РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илиян
Фамилия: Илчев
Адрес:
Телефон:
Email: iilchev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2010 - 2013
Заемана длъжност или позиция: гл.ас.
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на лекционен курс по Педагогика на двигателната култура за задочно обучение, спец. ПНУП; Провеждане на лекционен курс по Теория и методика на физическото възпитание, спец. КТ; провеждане на семинарни упражнения по ТМФВ в спец. КТ; практически упражнения по Педагогика на двигателната култура спец. ПНУП редовно и задочно обучение; методист по текуща практика на студентите от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика"; провеждане на упражненията по спорт по избор - бадминтон, фитнес, тенис на маса. Треньор на представителния отбор по бадминтон в РУ "А. Кънчев".
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Ст. ас.
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по Педагогика на двигателната култура и Теория и методика на физическото възпитание в спец. ПНУП; методист по текуща практика на студентите от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език"; водене на упражненията спорт по избор - бадминтон, фитнес, тенис на маса. Треньор на представителния отбор по бадминтон в РУ "А. Кънчев".
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2010
Заемана длъжност или позиция: докторант към кат. ФВС
Основни дейности и отговорности:
Докторант Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка вкл. и кинезитерапия
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2008
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по Педагогика на двигателната култура и Теория и методика на физическото възпитание в спец. ПНУП; методист по текуща практика на студентите от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика"; водене на упражненията спорт по избор - бадминтон, фитнес, тенис на маса. Треньор на представителния отбор по бадминтон в РУ "А. Кънчев".
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Учител-треньор по бадминтон
Основни дейности и отговорности:
Сформиране на групи от ученици в училища и провеждане на учебно-тренировъчен процес по бадминтон с групите.
Име и адрес на работодателя:
Ученическа спортна школа - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1998 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Треньор-"Спорт за високи постижения"-Бадминтон
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НСА "Васил Левски" - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1994 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: Бкалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Треньор по бадминтон и втора специалност учител по ФВС
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НСА "Васил Левски" - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1991 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Средно специално образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Монтьор на ел. инсталации в сгради ниско напрежение 220-380 V", Заварчик 3-ти разряд
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТИС "Пеньо Пенев" - Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: Основно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Руски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЕСПУ "Маским Горки" (руска гимназия) - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добро отлично добро добро
Испански
добро добро добро добро
Руски
отлично отлично мн. добро мн. добро
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип и ръководене на екип. Създаване на стройна организация и координираност на действията.
Организационни умения и компетенции: Организираност и компетентност,
във всички сфери на обществения живот.
Технически умения и компетенции: Почти всичко каквото се сетите
Компютърни умения и компетенции: Работа с компютри - WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT
Артистични умения и компетенции: Пеене, рисуване.
Свидетелство за управление на МПС: КАТЕГОРИЯ "В", "С", "М", "Tкт"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.