РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илиана
Фамилия: Костова
Адрес:
Бели Лом 35а,вх.А, ап.8, Разград, 7200, България
Телефон:
084 652 651
Email: ikostova@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 05.08.1961
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател по дисциплините: "Цитология" и "Генетика"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - филиал "Разград"
бул. "Априлско въстание" 47, 7200, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 2006 - 2010
Заемана длъжност или позиция: ръководител секция
Основни дейности и отговорности:
организиране на научно-изследователската и внедрителска дейност на секцията.
Име и адрес на работодателя:
Биовет АД, клон Разград, ДНИРД,
бул."Априлско въстание" 68,7200, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: производство на лекарствени препарати за ветеринарната и хуманна медицина
от -до: 1984 - 2006
Заемана длъжност или позиция: биолог
Основни дейности и отговорности:
научно-изследователска и внедрителска дейност
Име и адрес на работодателя:
Биовет АД, клон Разград, ДНИРД,
бул. "Априлско въстание" 68, 7200, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: производство на лекарствени препарати за ветеринарната и хуманната медицина
Образование и обучение
от -до: 1979 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: биолог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалист по молекулярна и функционална биология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1975 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия - Велико Търново
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.