РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ирина
Фамилия: Петрова
Адрес:
Телефон:
Email: impetrova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2002 - сега
Заемана длъжност или позиция: Branch Manager
Основни дейности и отговорности:
Управление, анализиране и планиране дейността на поделението, в съответствие с корпоративната политика на концерна. Подбор и управление на персонала. Организиране на работния процес.Управление и организиране на процесите в свободен и митнически склад. Обслужване на клиенти и подбор на доставчици. Изготвяне на отчети и рапортуване дейността на офиса.
Име и адрес на работодателя:
Шенкер ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа: спедиция и транспорт
Образование и обучение
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Финанси
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Основни изучавани дисциплини:
Микроикономика, Макроикономика, Икономически теории, Основи на управлението, Икономика на труда, Планиране и прогнозиране, Математика, Финанси, Теория на парите, Банково дело, Международни финанси, Фондови борси, Инвестиции и инвестиционна политика, Управление на риска
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по Бизнес Администрация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионална квалификация: Бакалавър по Стопанско Управление

Основни изучавани дисциплини:
Микро и Макроикономика, Счетоводство, Основи на управлението, Международно частно право, Маркетинг, Външноикономически отношения, Финанси, Психология на мениджмънта, Фирмена култура, Бизнес планиране и контрол, Бизнес комуникация и връзки с обществеността, Управление на човешките ресурси, Производствен и операционен мениджмънт, Финансов мениджмънт, Организационно поведение, Стратегически мениджмънт, Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
отлично отлично добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.