РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Станев
Адрес:
ул. "Райко Даскалов", No 12, Русе, 7000, България
Телефон:
+359 882 117345
Email: instanev@gmail.com
Националност: българин
Дата на раждане: 05.04.1956г.
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Изследователска работа в областта на софтуерното инженерство и автоматизация на програмирането
Води дисциплини - Езици автомати изчислимост, Проектиране на софтуерни системи
Разработка на информационни системи.
Име и адрес на работодателя:
катедра Информатика и информационни технологии Русенски Университет ул. Студентска No8 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1985 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Асистент, ст.ас., гл. ас.
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекционни курсове.
Изследвания в областите на софтуерното инженерство и Изкуствен интелект
Име и адрес на работодателя:
катедра Компютърни системи и технологии, Русенски Университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1985
Заемана длъжност или позиция: Системен инженер
Основни дейности и отговорности:
Системна поддръжка на големи, мини и микро компютри.
Име и адрес на работодателя:
ЦИКО, Русенски Университет, ул. Студентска No 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1976 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Компютърно инженерство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ISCED 6 (НКР 7)
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично добро добро
руски
добро добро добро добро
френски
слабо слабо слабо слабо
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: водене на интервю, преговори, анализи, презентации
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: • ИТ роли: Директор развитие и методология, ИТ Директор, Ръководител по качество и методология на ИТ Програми, Архитект на софтуерни системи, Бизнес Аналитик, Мениджър Методологии, Ръководител на проекта.
• Използвани инструментали среди: Enterprise Architect, Rational Requisite Pro, WebSphere Business Modeller, Rational Software Architect, WebSphere Integration Developer, JBoss Process Server, JBoss Application Server, WebSphere Process Server, Web Sphere Message Broker, Rational Test Suite, Rational Method Composer, Rational Portfolio Manager, и др..
• Използвани софтуерни архитектури: Архитектури ориентирани към услуги, Многослойни архитектури, централизирани и разпределени решения и др.
• Използвани методологии за бизнес моделиране: UML базирано моделиране, базирано на бизнес процеси моделиране, и др.
• Използвани методологии за управление на проекти: Rational Unified Process, Prince 2, Tempo, и др.
• Езици за програмиране: Java, ML, Prolog, Net, Pascal, и др.
• Операционни системи: Novell, UNIX, Windows, и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Специализации • 8-10/06/2009 Акредитиран курс: WS008: Проектиране на приложения, базирани на софтуерни архитектури, ориентирани към услуги при използването на продукта IBM SOA Foundation. Курсът е разработен и проведен от: WebSphere. IBM.
• 1-2/06/2009 Акредитиран курс: WS007 Базов курс за разработване на софтуерни архитектури, ориентирани към услуги. Курсът е разработен и проведен от: WebSphere. IBM.
• 8-19/08/2005 Акредитиран курс: Управление на ИТ проекти по методиката Prince 2. Курсът е разработен и проведен от: ISEB на Британското компютърно общество.
• 18-21/11/2002 Акредитиран курс и сертификат: Принципи за управление на итеративно разработвани проекти по методиката RUP. Курсът е разработен и проведен от: Rational University, Rational.
• 26-31/03/2001 Акредитиран курс и сертификат: Обектно ориентиран анализ и дизайн с UML. Курсът е разработен и проведен от: Rational University, Rational.
• 1994 Гостуващ изследовател - Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, Department of Computing
• 1992 Гостуващ изследовател - Brunel University of West London UK, Computer Science Department
Сертификати • 02.06.2009 – Издал: IBM. Наименование: Getting started with SOA.
• 10.02.2004 – Издал: Агенция Минтици. Министерство на финансиите, Република България. Наименование: Удостоверение за завършено образование по защита на класифицираната информация.
• 24.04.2003 – Издал: Институт по публична администрация и европейска интеграция към министерството на държавната администрация. Наименование: Новата българска администрация – гаранция за държавност.
• 21.11.2002 – Издал: Rational University. Наименование: Principles of managing iterative development with RUP.
• 31.03.2001 – Издал: Rational University. Наименование: Object oriented analysis and design with UML
Резюме Водени лекционни курсове: Софтуерно инженерство, Теория на изчислимостта; Лингвистични Процесори; Изкуствен Интелект, Операционни Системи.
Проекти: 50 (Международни 43, Национални 7).
Разработка на софтуерни приложения: 47 (Индустриални приложения 31, Прототипи 16).
Награди: 2009 – IDG България, Национален конкурс за ИТ проекти, Номинация в категория Държавен сектор (проект ECS2); 2004 - IDG България, Национален конкурс за ИТ проекти Голямата награда „ИТ проект на 2004” (Проект BICIS 2, BICIS 3); 1989 – Национален конкурс Научно и техническо творчество на младежта. Сребърен медал; 1988 – Президиум на БАН Благодарствен адрес; 1982 & 1981 – Национална олимпиада по програмиране, второ място отборно.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.