РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Петров
Адрес:
гр. Русе
Телефон:
0878232823
Email: ipetrov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 11.08.1978
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: Регионален Мениджър
Основни дейности и отговорности:
- Организиция, координиция и управление на работата на служителите в регионален офис и склад Русе в съответствие с постигане на конкретни бизнес резултати;
- Определяне на цели на отдела и изготвяне на план за постигането им;
- Подбиране, организиране, обучение, контрол и мотивация на служителите в офиса;
- Осъществяване на контакти, изграждане и поддържане на клиентска мрежа в региона;
- Водене на търговски преговори, изготвяне на оферти, сключване на договори.
Име и адрес на работодателя:
Акт Лоджистик АД
Централен офис и склад София - с. Казичене, ул. Трети март 1
Регионален офис Русе - ул. Драва 20
Регионален офис Варна - ЗПЗ, Логистичен парк Варна, А1
Вид на дейността или сферата на работа: Транспорт и Логистика
от -до: 2007 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Акаунт мениджър Бизнес продажби
Основни дейности и отговорности:
- Разработване на месечен и седмичен план за развитие на дейността;
- Управление и контрол на финансовите потоци на над 200 бизнес клиента;
- Разработване на специфични телекомуникационни проекти;
- Координиране на предпродажбен, продажбен и следпродажбен процеси;
- Осъществяване на преговори с потенциални клиенти и продажба на всички продукти и услуги от портфолиото на БТК и ВИВАТЕЛ.
Име и адрес на работодателя:
БТК АД, София
Вид на дейността или сферата на работа: Телекомуникации
от -до: 2006 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Обслужване на клиенти и бизнес развитие
Основни дейности и отговорности:
- Месечно и седмично планиране на дейността на отдела;
- Текущо проследяване етапите на развитите на текущи проекти;
- Разработване на системи за проследяване качеството на работа на персонала;
- Водене на търговски преговори, изготвяне на оферти, сключване на договори;
- Разработване и реализиране на логистични проекти и цялостни решения в областта на договорната логистика.
Име и адрес на работодателя:
ОЙРОШПЕД АД, СОФИЯ
Вид на дейността или сферата на работа: Транспорт и Логистика
от -до: 2004 - 2005
Заемана длъжност или позиция: Регионален Мениджър
Основни дейности и отговорности:
- Развитие на търговската мрежа;
- Подбор, наемане и обучение на персонал;
- Организация и управление на доставките във верига магазини DIAMOND на територията на градовете София, Перник, Благоевград, Враца и Монтана;
- Водене на преговори с потенциални клиенти и сключване на договори;
- Създаване и поддържане на база данни.
Име и адрес на работодателя:
ПК ЕЛМАЗ ТЕКС, Хасково
Вид на дейността или сферата на работа: Търговия
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2014 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Магистър Инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1997 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по транспорта
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ Тодор Каблешков
Ниво по националната класификация: Бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
C1 C1 C1 C1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.