РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илияна
Фамилия: Раева
Адрес:
Русе 7004 ул. "М. Григорий" 6 бл. Родина вх. А, ет. 2
Телефон:
082 888453
Email: iraeva@yahoo.com
Националност: Българска
Дата на раждане: 12.12.1960
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1997 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент в катедра „ Алгебра и геометрия”
Основни дейности и отговорности:
Учебно преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност в сферата на образованието и науката
от -до: 1994 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент в катедра „ Алгебра и геометрия”
Основни дейности и отговорности:
Учебно преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност в сферата на образованието и науката
от -до: 1986 - 1994
Заемана длъжност или позиция: асистент в катедра "Алгебра и геометрия
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1989 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: редовна докторантура - отчислена с право на защита
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математическа и компютърна лингвистика. Анализ на естествен език. Логически анализ на текст. Системи за анализ.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИМИ София, Българска академия на науките
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: математик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, Информатика, Педагогика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Шуменски Университет "Константин Преславски"
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции: - Разработване и реализиране на проекти към Агенцията пом заетостта
- Участие в ръководството на УС
Организационни умения и компетенции: - организиране на балове, екскурции, спортни мероприятия на РУ
- Организиране на национални и международни олимпиади и състезания по математика и математическ лингвистика за ученици и студенти
Технически умения и компетенции: Разработване на сборници и пособия за подготовка на ученици за национални олимпиади и състезания;
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Internet
MATLAB, LATEX, Maple
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
Проекти От 2009 Участие в проект към МОМН по национална програма „С грижа към всеки ученик“
От 2012 - участие в проект на МОМН „Успех“
Координатор по проект на РУ BG051PO001/07/3.3-01 по ОП „РЧР“ Студентски практики
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.