РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иваничка
Фамилия: Сербезова
Адрес:
гр. Русе, България
Телефон:
Email: iserbezova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор по Здравни грижи, ръководител катедра Здравни грижи
Основни дейности и отговорности:
Организиране работата в катедра Здравни грижи, обучението на студенти, провеждане на лекции, учебни упражнения и учебно - практически занятия, изследователска дейност.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. "Студентска" № 8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 2014 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на лекции, учебни упражнения и учебно-практически занятия
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. Студентска № 8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 2007 - 2014
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на учебни упражнения и учебно-практически занятия
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1997 - 2007
Заемана длъжност или позиция: старши преподавател
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на лекции, упражнения и клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Медицински колеж "И. П. Павлов", гр. Русе, в структурата на Медицински университет, гр. Плевен, ул. Климент Охридски №1
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна вфера
от -до: 1986 - 1997
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти
Име и адрес на работодателя:
Медицински колеж "И. П. Павлов", гр. Русе, бул. Гоце Делчев №36
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1980 - 1986
Заемана длъжност или позиция: медицински фелдшер
Основни дейности и отговорности:
Профилактична и лечебна дейност
Име и адрес на работодателя:
Окръжна болница, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Медицинска сфера
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обучение на медицински и здравни специалисти в областта на Здравните грижи.
Тема на дисертационния труд: Интерактивни технологии за обучение на медицински и здравни специалисти във висшите училища
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: доктор по педагогика
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Специалист по Медицинска Педагогика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
обучение на студенти в медицинската сфера
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет гр. София
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 2003 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по педагогика - Образование на възрастни
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Образование на възрастни
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1996 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Ръководител на здравни грижи; Преподавател в медицински колеж
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Мениджмънт на здравните грижи и преподаване в медицински колежи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет, гр. София
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1977 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: медицински фелдшер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
профилактична и лечебна дейност, здравни грижи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински институт "Ив. П. Павлов", гр. Русе
Ниво по националната класификация: полувисше медицинско образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски език
отлично отлично отлично много добре
Английски език
добре добре добре добре
френски език
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип, комуникационни умения за работа със студенти, пациенти и техните семейства
Организационни умения и компетенции: Организационни учения за работа в екип и самостоятелно; компетенции за обучение в областта на андрагогиката; компетенции в областта на медицинската педагогика, етика и деонтология
Технически умения и компетенции: Умения и познания за работа с медицинска техника
Компютърни умения и компетенции: Познаване и работа с компютърен хардуер и софтуер
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: От 1977 г. - категория "В","С","ТКТ","М"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.