РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Игор
Фамилия: Шелудко
Адрес:
ул."Студентска", 8. 7000, България
Телефон:
Email: isheludko@uni-ruse.bg
Националност: Българин, украинец
Дата на раждане: 30.01.1988
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател към катедра Мениджмънт и Бизнес Развитие. Помощ в организация на мероприятията.
Водени дисциплини:
"Управление на маркетинга",
"Мениджмънт на доставни вериги",
"Информационни системи и технологии II"
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Специалист Продажби
Основни дейности и отговорности:
Комуникация с контрагенти; съставяне отчети за продажбите; подготовка на документацията към поръчките (заявки, производствени карти, етикети, товарителници, друго); Изваждане, обработка и анализ на необходими данни. Съставяне на програми за автоматизиране на бизнес процеси.
Име и адрес на работодателя:
Голд Аполо ООД, гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на корпусна мебел, мека мебел, матраци.
от -до: 2015 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател към катедра Мениджмънт и Бизнес Развитие. Помощ в организация на мероприятията.
Водени дисциплини:
"Управление на маркетинга",
"Мениджмънт на доставни вериги",
"Информационни системи и технологии II".
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2011 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Технически сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Отдел "Импорт". Събиране информация относно товарите, подготовка на документацията за разтоварване, транспортиране на контейнерите от пристанището към склада, проследяване на плащанията и т.н.
Име и адрес на работодателя:
SSC Consolidation, Antwerpen, Belgium
Вид на дейността или сферата на работа: Транспорт, океански превози, консолидация
от -до: 2008 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Складов работник (Order Selector)
Основни дейности и отговорности:
Комплектоване на поръчки от склад за магазини, подготовка за транспортиране.
Име и адрес на работодателя:
Kroger Inc., Great Lakes Distribution Center, Delaware, OH, USA
Вид на дейността или сферата на работа: Дистрибуционен център на верига супермаркети
от -до: 2007 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Спасител (lifeguard)
Основни дейности и отговорности:
Предотвратяване и разрешаване на извънредни ситуации. Поддържане на обекта(басейн) в необходимото според изисквания състояние.
Име и адрес на работодателя:
Columbus Pool Management, Columbus, OH, USA
Вид на дейността или сферата на работа: Управление и обслужване на басейни.
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: ОНС "Доктор"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационен труд на тема:"Управление на рискове в иновационен процес на малки и средни предприятия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Икономист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Международни Икономически Отношения
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
УНСС София
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър"
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Икономист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Международни Икономически Отношения
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: ОКС "Бакалавър"
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Руски, български, украински
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Добре Много добре Много добре Много добре
Руски
Отлично Отлично Отлично Отлично
Украински
Отлично Отлично Добре Много добре
Български
Отлично Отлично Добре Добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Участие в организацията на Фестивал на Чуждестранните Студенти (2006-2012)
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: ERP системи - Odoo, Universum
Симулационен софтуер - FlexSim
Програмиране - VBA, SQL, Java, Kotlin, Cuba Framework
Офис-пакети - MS, Libre;
Графика - Adobe Photoshop;
Звук - Adobe Audition, FL Studio, Cubase.
Артистични умения и компетенции: Китара - акустична, класическа, електрокитара;
Пеене - песни на руски, български, украински, английски и др. язици от различни стилове;
2008 - младежкия хор към Русенски университет;
Композиране - програмни синтезатори, секвенсори и т.н;
Рисуване - портрети, сюжетни сцени, животни;
Фотография, обработка на графика, видео.
Свидетелство за управление на МПС: Категория B
Допълнителна информация  
Семинар на тема "Междукултурна комуникация". Сертификат за успешно положени семинарни упражнения (30 часа). Влора, Албания, IX.2012
Семинар на тема "Генериране на идеи и иновационен мениджмънт" (30 часа) Сертификат за успешно положени семинарни упражнения. Решица, Румъния, X.2012
Семинар на тема "Социално предприемачество и устойчиво развитие". Семинарни упражнения (30 часа). Сертификат. Охрид, Македония. V.2013
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.