РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ивелина
Фамилия: Стефанова
Адрес:
Телефон:
Email: istefanova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2006 - 2017
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в специалност Кинезитерапия
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. "Студентска"№8
Факултет Обществено здраве и здравни грижи,
катедра Обществено здраве и социални дейности
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 1997 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Кинезитерапевт
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на ранна рехабилитация на пациенти в ортопедия и травматология; съдова и обща неврология; неврохирургия; обща хирургия; съдова хирургия; пластична хирургия. Работа в апаратна физиотерапия.
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ - Русе - АД, гр. Русе, ул. "Независимост"№2
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Кинезитерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции: Умение за работа в екип, комуникативни способности за работа със студенти, пациенти и техните семейства, отговорност.
Организационни умения и компетенции: Организационни умения за работа в екип и самостоятелно.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат.С
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.