РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Йордан
Фамилия: Стоев
Адрес:
жк. "Владислав Варненчик", бл.9, вх. 1, ап. 38, гр. Варна, п.к. 9023, Р. България.
Телефон:
+359 876 621 196
Email: istoev@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 24/11/1973
Пол: M
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Експерт Хидроакустик
Основни дейности и отговорности:
Работа с Многолъчев ехолот. Изследване на дъното на р. Дунав. Изготвяне на
батиметрични карти на пристанищата по реката.
Име и адрес на работодателя:
Държавно Предприятие "Пристанищна Инфраструктура", гр. Русе.
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на инфраструктурата на пристанища от национално значение.
от -до: 2000 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Главен дизайнер по хардуерната част.
Основни дейности и отговорности:
Проектиране и тестване на електронни схеми. Разработване на програмното осигуряване
на едночипови микроконтролери. Разработване на комуникационни протоколи за обмен на
данни между устройства и осигуряване на комуникационни API на ниско ниво. Използвани
технологии – ActiveX, COM+, MySQL и други. Използвани програмни езици C/C++, ASM,
ARM7TDMI.
Име и адрес на работодателя:
B-Phreaks Ltd, 250 Dyas Ave, Birmingham B42 1HG, United Kingdom.
Вид на дейността или сферата на работа: Разработване на софтуер и хардуер за сервизно обслужване на мобилни телефони "Nokia".
от -до: 1993 - 1994
Заемана длъжност или позиция: Координатор на дефектните материали.
Основни дейности и отговорности:
Описване на дефектни материали и поръчка на нови.
Име и адрес на работодателя:
"Родакар" - гр. Варна.
Вид на дейността или сферата на работа: Автомобилостроене
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Докторска програма “Електронизация”
от -до: 2012 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистърска програма "Електроника"
от -до: 1997 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"– Филиал гр. Силистра
Ниво по националната класификация: Професионален бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
C2 C2 C2 C2
Немски език
В1 В1 В1 В1
Френски език
в1 В1 В1 В1
Социални умения и компетенции: Отлична работа в екип. Активно участие в международни проекти.
Организационни умения и компетенции: Професионален, изпълнителен със силни организационни умения, висока
производителност. Винаги трудолюбив и мотивиран.
Технически умения и компетенции: MS Windows, Linux, MAC OSX, Altium Designer, Protel 99, Adobe Photoshop, MS Office,
Програмни езици "C", "Java", "Visual Basic", "Python", Програмни среди - MS Visual Studio,
Borland, MPLAB IDE, Eclipse, Interactive Disassembler и други.
Компютърни умения и компетенции: Запознаване с интерактивно програмиране в Питон (An Introduction to Interactive
Programming in Python) - Rice University
https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=971041
Програмиране на мобилни приложения за Android OS базирани преносими устройства
(Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems) - University of Maryland,
College Park
https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=971246
Компилатори (Compilers) - Stanford University
https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=972209
Други.
Артистични умения и компетенции: Фотография.
Свидетелство за управление на МПС: кат. B, C и М.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.