РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илия
Фамилия: Тодоров
Адрес:
ул. Мальовица 3, 7016 Русе, България
Телефон:
Email: itodorov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 23 юни 1982
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2013 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Занятия по дисциплините:
Товаро-разтоварна техника
Селскостопански сгради и технологии
Техника и технология на товаро-разтоварните процеси
Пристанищни технологии
Пристанищна механизация
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", катедра "Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2007 - 2013
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Занятия по дисциплините:
"Учебна практика - гореща обработка" - практически и семинарни упражнения
"Технология на материалите"
"Материалознание I"
"Технологии за заваряване и термично рязане"
"Методи за нанасяне на покрития"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", катедра"Материалознание и технология на материалите"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: научно-образователна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защитен дисертационен труд на тема "Изследване възстановяването на износени детайли от автотракторната и земеделска техника с вибронаварени покрития в газова среда"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Мениджмънт и сервиз на техниката"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Земеделска техника и технологии"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
4 4,5 4,5 5
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категории B, C, T, M
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.