РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иванка
Фамилия: Цветкова
Адрес:
Телефон:
Email: itsvetkova@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "Магистър"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "Бакалавър"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
B2 B2 B2 B2
Немски
Социални умения и компетенции: Добри комуникативни умения и умения за решаване на казуси. Способности за адаптиране в мултикултурна среда: 5 месеца обучение в Университет Гент, Белгия
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Технически умения и компетенции в областта на безжичните сензорни мрежи. Pearson Vue сертифициран администратор
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office (Word, Excel and Power Point), Adobe Acrobat, Matlab
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория "Б"
Допълнителна информация  
Международни специализации 02.2009 – 06.2009 5 месечно обучение като студентка относно разработване на дипломен проект в Университет Гент, Белгия;
27.08.2012 - 31.08.2012 обучение по програма Еразъм в Linkoping University - ITN, Норчопинг, Швеция
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.