РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Дерменжиев
Адрес:
7004, Русе, ул.”Доростол” 28, бл. “Цитадела”, вх.Б,България
Телефон:
сл. 082/888204
Email: ivadim@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 02.08.1960
Пол: Мъжки
Трудов стаж
от -до: 2004 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
кат. МТМ, РУ“Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1995 - 2004
Заемана длъжност или позиция: технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
кат. МТМ, РУ“Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1993
Заемана длъжност или позиция: технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
“Техноваксистем” ООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1991
Заемана длъжност или позиция: науч. сътрудник към НЦВТС - и ТИВС – ДФ”Вакуумни технологии”
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ“Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1985 - 1986
Заемана длъжност или позиция: технолог по ТО, КТМ - Русе ;
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
КТМ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2004 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"А. Кънчев"-кат. МТМ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: ОНС - доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер - студент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"А. Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
английски
мн. добро мн. добро мн. добро мн. добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Социални умения и компетенции: Колегиални отношения с преподаватели и студенти
Организационни умения и компетенции: Заместник декан по международно сътрудничество и акредитация
Технически умения и компетенции: Работа със специализирана апаратура за металографски изследвания и инсталации за нанасяне на покрития
Свидетелство за управление на МПС: да
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.