РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ивелин
Фамилия: Иванов
Адрес:
ул. "Плиска" №43, гр. Русе 7004, България
Телефон:
+359887745811
Email: ivivanov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 18.11.1960
Пол: Мъжки
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: ръководител катедра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
кат. "Техническа механика", РУ
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
специалност 01.02.02. "Приложна механика"
Име и адрес на работодателя:
кат. "Техническа механика", РУ
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2008
Заемана длъжност или позиция: изследовател по проект
Основни дейности и отговорности:
проектът е от програмата "Мария Кюри" за обмяна на опит на Европейския съюз
Име и адрес на работодателя:
кат. "Механика на деформируемото твърдо тяло", фак. "Строително инженерство и архитектура", Политехника на гр. Люблин, Полша
Вид на дейността или сферата на работа: “Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification”
от -до: 2002 - 2005
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
кат. "Техническа механика", РУ
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 2002
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
кат. Техническа механика", РУ
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1996
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
"Съпротивление на материалите"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, кат. "Техническа механика"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1985 - 1989
Заемана длъжност или позиция: инженер-изпитател
Основни дейности и отговорности:
Функционални и експлоатационни изпитания на прототипи
Име и адрес на работодателя:
Институт за тежко инвестиционно машиностроене (ИТИМ) при Комбинат за тежко машиностроене – Русе
Вид на дейността или сферата на работа: след 1986 и научен сътрудник III-та степен
Образование и обучение
от -до: 1998 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Ph.D. - доктор по природни науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Mechanics of Solids and Structures in Department of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics. „Method development for finite element impact simulations of composite materials”.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
College of Engineering, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA
Ниво по националната класификация: Научна специалност 01.02.04 „Механика на деформируемото твърдо тяло” - утвърдена 2003
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Автомобилен транспорт, трактори и кари със специализация "Проектиране и изпитване на АТК"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ
Ниво по националната класификация: висше
от -до: 1974 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: програмист на ЦЕИМ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
числени методи и програмиране на FORTRAN IV
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия
Ниво по националната класификация: средно
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Метод на крайните елементи, Композитни материали, Разрушение при удар, Симулации на удар и краш тестове
Компютърни умения и компетенции: програмиране FORTRAN, CAE програми: LS-DYNA, ABAQUS, ANSYS; explicit finite element code - hydro code
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: A B C T M
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.