РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юлия
Фамилия: Чапарова
Адрес:
ул. Студентска 8, Русе 7017, България
Телефон:
+359 82 888 226
Email: jchaparova@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане: 16 юли 1968
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математика
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 2002 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математичен анализ
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1996 - 2001
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математичен анализ
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2004 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Вариационни свойства на решенията на някои класове обикновени диференциални уравнения"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения
от -до: 1986 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: магистър по математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специализация - информатика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПУ"Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
отлично отлично отлично отлично
руски език
отлично отлично много добро отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: шофьор категория Б
Допълнителна информация  
Изследователски умения и компетенции НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Съществуване на периодични, хомоклинични, хетероклинични решения на диференциални уравнения, Сингулярни гранични задачи, положителни решения

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ:
 14th Conference of Kosice mathematicians, Herlani, April, 2013.
 International Conference “Nonlinear Difference and Differential Equations and their Applications, NODDEA”, Ruse, October, 2012
 Seminar of Differential Equations and Applications, University of Santiago de Compostela, Spain, May, 2011.
 5th International Conference of Applied Mathematics and Computing, Plovdiv, August, 2008.
 Summer School “Critical Point Theory and its Applications”, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, July, 2007.
 36th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April, 2007.
 International Conference “Pioneers of Bulgarian Mathematics”, Sofia University, July, 2006.
 Mini-Workshop “Recent advances in Calculus of Variations”, Central European University, Budapest, May, 2006.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ:
VU-MI-02/2005, 2005 – 2007, НФНИ, МОН
2004-ПФ-03, 2005-ПФ-03, 2006-ПФ-03, 2007-ФПНО-04, 2008-ФПНО-01, 2009-ФПНО-06, 2010-ФПНО-05, 2011-ФПНО-04, 2012-ФПНО-03 на РУ „Ангел Кънчев”

ЦИТИРАНИ НАУЧНИ СТАТИИ: съгласно системата Google Scholar
H-index 6,
G-index 13,
190 цитирания,
Общо статии 20
Цитирания/Статии 9.5
Специализации в чужбина CMAF, University of Lisbon, Portugal, 2002, 3 Months
Department of Mathematics and informatics, University of Kosice, Slovakia, 2013, 1 month
Членство в научни организации Член на Съюза на математиците в България
Член на Съюза на учените в България
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.