РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Живко
Фамилия: Демирев
Адрес:
ул. “Плиска” 54, 7004 Русе бл. “Перла”
Телефон:
082 888 324/ 342
Email: jdemirev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 28.08.1950
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1995 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ ”А. Кънчев”-Русе,ул."Студентска",8,7017,Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1988 - 1995
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев",ул."Студентска",8,7017,Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 1988
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев",ул."Студентска",8,7017,Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1974 - 1975
Заемана длъжност или позиция: техник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВИММЕСС, ул."Студентска",8, Русе,7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1995 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ ”А. Кънчев”-Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1990 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ ”А. Кънчев”-Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1969 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: магистър машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС, Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1965 - 1969
Наименование на придобитата квалификация: електротехник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТМТ "Ю.Гагарин", Добрич
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
руски
мн.добро мн.добро мн.добро мн.добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Организационни умения и компетенции: декан на факултет "МСС" в периода 2000-2003г.
Технически умения и компетенции Научни изследжания в областта на почвообработка и сеитба. Създаване и изследване на комбинирани работни органи и машини за минимална обработка на почвата и директна сеитба. Теория и проектиране на земеделска теьника.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.