РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юлия
Фамилия: Дончева
Адрес:
ул."Петрохан" 96, гр. Русе - 7005
Телефон:
0888 953 978
Email: jdoncheva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 13 февруари
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Приобщаващо образование
Педагогика на взаимодействието „Дете – среда”;
Методика на обучението „Човек – общество”;
„Разработване на социално-педагогически проект”
Методик при хоспетиране, текуща педагогическа практика и стажанска педагогическа практика в началното училище и детската градина
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1994 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Предучилищна педагогика; Защитена Първа преквалификационна степен – 2001 г.; Магистър по Психология и социология в управлението – 2008 г.; Доктор на СУ "Св. Климент Охридски"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Предучилищен педагог;
Психология и социология в управлението;
Доктор по Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски Университет „Св.Св. Кирил и Методий” - и двете магистратури.
Ниво по националната класификация: 8
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
С С С С
Английски
С С В В
Румънски
В В А А
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.