РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юлия
Фамилия: Кръстева
Адрес:
Русе, ул. Панайот Хитов" 34 Б
Телефон:
0888954300
Email: bulg@ami.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 18.07.1955 г
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1983 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1982 - 1983
Заемана длъжност или позиция: Главен енергетик
Основни дейности и отговорности:
осигуряване на условия за безаварийна работа на енергийната система на предприятието
Име и адрес на работодателя:
ОП "А. Атанасов" Русе
Вид на дейността или сферата на работа: управление
от -до: 1979 - 1982
Заемана длъжност или позиция: конструктор КИП и А
Основни дейности и отговорности:
адаптация на конструктивна документация, свързана с автоматизацията на различни процеси в комбината
Име и адрес на работодателя:
МК "Дунрит" Русе
Вид на дейността или сферата на работа: инженерно-техническа
Образование и обучение
от -до: 1992 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: Специализация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогика, Методика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЮЗУ "Св. Н. Рилски " Благоевград
Ниво по националната класификация:
от -до: 1986 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Специализация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Методика на преподаване на информатика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св. Кл. Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1973 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Автоматизация на производството, Програмиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ " Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1970 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: програмист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
програмиране на асемблер
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро средно
руски
добро добро добро средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.