РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юлиян
Фамилия: Ангелов
Адрес:
ул. "Алея ела", №6, гр.Русе. п.код 7006, България
Телефон:
0887745849
Email: julian@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 1.08.1962
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2016 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на сектор ПНС
Основни дейности и отговорности:
Планиране и ръководство на дейностите за изпълнение на приемът на нови студенти на Русенски университет
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2016 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Зам. председател на КС на ОС
Основни дейности и отговорности:
Контролира законосъобразността на дейностите определени в чл.34а на ЗВО, чл.48 и чл.59 от Правилника за дейността на Русенския университет.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Контрол на законосъобразност на управлението
от -до: 2015 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Лектор по Приложна механика в катедра Техническа механика на Машинно-техвологичен факултет.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2008 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Координатор направление ПНС
Основни дейности и отговорности:
Организиране и координиране на дейностите на университета за прием на нови студенти.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Сътрудник изследвания
Основни дейности и отговорности:
Организиране и изпълнение на изследователски дейности на Договор по проект 1-3.1-2, MIS ETC CODE 25 TourNet – Promotion of cross-border networking for development of a common Bulgarian-Romanian tourist product”.
Име и адрес на работодателя:
Асоциация Еврорегион Данубиус Гюргево-Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Изследователски дейности и логистика.
от -до: 2005 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Зам. председател
Основни дейности и отговорности:
Общински съветник - ОбС Русе, мандат 2003/2007;
Име и адрес на работодателя:
Общински съвет на Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Изборна длъжност
от -до: 2003 - 2005
Заемана длъжност или позиция: Зам. председател
Основни дейности и отговорности:
Съвет на директорите на “ДУНАРИТ” ЕАД - Русе
Име и адрес на работодателя:
Министерство на икономиката на Република България
Вид на дейността или сферата на работа: Договор за възлагане на управление
от -до: 1988 - 1989
Заемана длъжност или позиция: Технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕЛПРОМ "Найден Киров"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране в машиностроенето и Приложна механика от професионално направление Машинно инженерство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
средно много добро добро добро
руски
много добро много добро много добро много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.