РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юлиана
Фамилия: Попова
Адрес:
Телефон:
Email: jppopova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1982 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекционни курсове по дисциплините Междукултурна комуникация, Организационна комуникация, Фирмена култура, Международни преговори и др., ръководство на дипломанти и докторанти
2012 - заместник-ректор на Русенски университет
2008 – 2011 – заместник-декан на Факултета по бизнес и мениджмънт
2003 – до настоящия момент – член на Академичния съвет на Русенския университет
2003 – до настоящия момент – член на Университетската комисия по качество на образованието и акредитация – вътрешен одитор
2003 – 2007 – ръководител на катедрата по Европеистика
2001 – 2011 – заместник-директор на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ)
Име и адрес на работодателя:
Проф. дтн Христо Белоев - ректор
Русенски университет
ул. "Студентска" 8
Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2006 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Междукултурна комуникация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: доцент
от -до: 2002 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Психолингвистика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2002 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: специализация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Междукултурна комуникация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Мюнхенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: специализация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Мениджмънт на човешките ресурси и международни измерения на организационното поведение
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет на Централен Ланкашир, Престън, Великобритания
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: специализация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Приложна комуникация и европеистика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет Улвърхемптън, Великобритания
Ниво по националната класификация:
от -до: 1986 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: следдипломна квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Съвременни дидактически технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св. "Кл. Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1974 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Българска филология, втора специалност Руска филология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
В2 С1 В2 В2
руски
В2 С1 В2 В2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Членство в организации, работа по проекти - Член на Международната асоциация по кроскултурна компетентност и мениджмънт със седалище Виена, Австрия и член на ръководния орган на организацията
- Член на редакционната колетия на European Journal of Cross-Cultural Competence and Management www.inderscience.com
- Член на редакционната колегия на Innovative Management Journal http://imjournal.net
- Член на Съюза на учените в България – клон Русе
- Ръководител/Координатор на 3 проекта с европейско финансиране
- Ръководител на 7 проекта по Фонд “Научни изследвания” на Русенския университет
- Участник в 5 изследователски проекта
- Участник в 3 образователни проекта
- Автор на около 60 книги и други публикации в областта на интеркултурната комуникация, кроскултурния мениджмънт, фирмената култура и др.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.