РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Камен
Фамилия: УЗУНОВ
Адрес:
гр. Русе 7017, ул. Студентска 8, РУ "А. Кънчев", катедра "Промишлен дизайн"
Телефон:
0888537984
Email: kamen.uzunov@gmail.com
Националност: българска
Дата на раждане: 18.10.1966
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1992 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност;
научна дейност;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по ергономия и промишлен дизайн
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 1990 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: Инженер - мениджър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Мениджмънт, счетоводство, психология, маркетинг и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1987 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, физика,механика, съпромат, ДВГ, автомобили трактори и кари, ремонт, ССМ и др
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Англйиски
добро добро добро добро
Руски
добро добро добро добро
Немски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: AutoCAD, SolidWorks, 3D Max, Delphi, PHP, HTML, CorelDraw, PhotoShop, PageMaker, InDesign, MS Office, Windows OS, Linux OS, UNIX
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категории: M, B, C, T
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.